إنا لله و إنا إلیه راجعون

با کمال تاسف و تاثر خبر در گذشت استاد عزیزم حضرت علامه سید جعفر مرتضی عاملی را دقیقا در شب شهادت جانگداز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دریافت کردم.

استاد عزیزی که سالهای سال، عمر و جوانی و مال و سلامتی خویش را صرف در دفاع از مذهب و مکتب نموده و به حق میتوان گفت که تاریخ سیره نویسی شیعه را باید به دو بخش تقسیم کرد: قبل از علامه سید جعفر و بعد از ایشان.

عالم بزرگواری که نام ایشان با نام اهل بیت علیهم السلام گره خورده و کتابهای گران ارجی همچون: مأساة الزهرا سلام علیها، الصحیح من سیرة النبی الأعظم، الصحیح من سیرة الإمام علی علیه السلام و سیرة الحسین علیه السلام فی الحدیث و التاریخ، فقط بخشی از تالیفات محققانه ایشان است.

بدون شک جای این عالم بزرگ هیچگاه پر نخواهد شد و نام ایشان برای همیشه بر آسمان و آستان سیره نویسی و تاریخ نگاری اعتقادی خواهد درخشید.

این حقیر هرچه دارم از همنشینی با کتب آن گرامی و استفاده از نفحات آن والاتبار بوده بوده و هست و چه نیکبخت بودیم که ایامی را در محضر ایشان زانوی ادب بر زمین نهاده و با آن صدای دلنشین و لهجه شیرین جبل عاملی، پاسخ سوالات خود را به گوش جان نیوش می کردیم.

واحسرت و وا أسفاه که ما بدین دیار غرب و غربت تبعید شده و از حضور در تجهیز و تدفین ایشان محروم گشته و سهم ما این شد که فقط تصاویر مراسم دفن استاد خود را دیده و با سرآستین اشک دیدگان پاک کنیم…

بروکسل، ۲۸ صفر ۱۴۴۱

One Response to “رحلت علامه سید جعفر مرتضی العاملی”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>